Fleire pålegg om opprydding i Etnedal

Artikkelen er over 2 år gammel

Kommunestyret i Etnedal bestilte av Plan og næring ei oversikt over forsøplingssituasjonen i kommunen. Med bakgrunn i dette reiste einingsleiar og miljørådgjevar ut på kartleggingsrunde 18. oktober 2017, og dei fann mykje skrot på turen.