Fridom lagar liv i laget

Av

Fridom Ungdomslag i Etnedal var svært nær å bli lagt ned for få år sidan. Dei godt vaksne i styret hadde meldt behov for avløysing ei tid, men ingen melde seg friviljug til å overta.