Etnedølene stiller trofast opp år etter år: Viste håndverk og aktiviteter for turistene

Tradisjonen ble innledet da Valdres Folkemuseum fylte 100 år, i 2001. I starten hadde alle valdreskommunene ei aktivitetsuke hver. Nå er det bare etnedølene igjen.