NORD-AURDAL: Nord-Aurdal brannvesen mener å ha funnet løsninger som ivaretar sikkerheta, slik at de igjen kan feie skorsteiner.

På grunn av smittefare vil ikke feierne gå inn i boliger, og beboere må selv fjerne sot. Et annet tiltak for å hindre smitte, er at feierne vil ha med seg egen stige.

Hold avstand

– Feierne ønsker ikke kontakt med dem som bor i husstanden. Samtidig oppfordrer vi husstanden til å holde seg innendørs og holde kjæledyr innendørs. Grunnen til dette er både å unngå eventuelt smitte av publikum, men også for å unngå eventuell smitte på våre ansatte. Våre feiere deler lokaler og vaskemuligheter med våre brannmannskaper, og det er viktig for oss å verne de mot mulig smitte, opplyser Nord-Aurdal Brannvesen.