Etter påske: Ut­vi­der akutt­ka­pa­si­te­ten ved ti tann­le­ge­kon­tor

Utvides: Akuttkapasiteten for tannheletjenester utvides etter påske.

Utvides: Akuttkapasiteten for tannheletjenester utvides etter påske. Foto:

Tann­hel­se­tje­nes­ten åp­ner for akutt­be­hand­ling av fris­ke pa­si­en­ter ved yt­ter­li­ge­re ti kli­nik­ker et­ter pås­ke, mel­der Inn­lan­det fyl­kes­kom­mu­ne på sine nett­si­der.

DEL

Innlandet: Alle tann­kli­nik­ker vil iføl­ge fyl­kes­kom­mu­nen fort­satt være stengt for or­di­nær tann­be­hand­ling den før­s­te uka et­ter pås­ke.

Men fra og med 14. ap­ril vil det også være akutt­be­hand­ling av fris­ke pa­si­en­ter ved kli­nik­ke­ne Åmot, Ås­nes, Eid­skog, Bru­mund­dal, Gaus­dal, Øyer, Otta, Dok­ka og Vang. Fra 24. ap­ril kan også kli­nik­ken på Koppang til­by det­te.

Det er al­le­re­de mu­lig med akutt­be­hand­ling ved kli­nik­ke­ne Fa­ger­nes, Gjøvik, Ha­de­land, Lillehammer, Ha­mar, El­ve­rum. Kongs­vin­ger, Try­sil og Tol­ga.

– Pa­si­en­ter med ko­ro­na­smit­te vil få til­bud om akutt tann­be­hand­ling ved tann­kli­nik­ke­ne på Lillehammer og Ha­mar, he­ter det i mel­din­ga fra fyl­kes­kom­mu­nen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken