Eva Ma­rie har mellom 500 og 600 nisser: – Kjem folk med and­re ga­ver enn nis­ser, da blir je rett og slett sur

God dag, Eva Ma­rie, vi har fått et tips om at du har mel­lom 500 og 600 nis­ser.