Eivind Akervold: – In­gen am­bi­sjon om å rive Månumgården for å bygge lei­lig­he­ter

Avisa Vald­res skrev ny­lig om re­gu­le­rings­pla­nen for Fagerlundkvartalet, der eier av ho­tel­let, Anne Be­rit Lei­the-Husager, øns­ker å rive ho­tel­let for å bygge lei­lig­he­ter. Men, re­gu­le­rings­pla­nen om­fat­ter også Månumgården, som eies av Fa­ger­nes Eiendom AS ved Ei­vind Aker­vold. – Vi har in­gen am­bi­sjon om å rive Månumgården, sier Aker­vold.