Brødrene Dokken og Statens vegvesen jobber sammen for å få mest mulig veg for pengene

Brødrene Dokken blir den første entreprenøren noensinne som skal planlegge vegutbedring i samarbeid med Statens vegvesen.