Bilister, trailersjåfører, busser, bobiler og campingbiler. Det er mange som kjører gjennom Fagernes på sommeren, uansett om det er ferie eller arbeid. Og nå synliggjøres også ekstra godt konsekvensen av at man ikke har klart å finne ei løsning for E16 Fagernes-Hande.

All gjennomfartstrafikken skal gjennom sentrum. Det er påkjøringer og avkjøringer, fotgjengerfelt og vanskelige kryss. Mange blir stående og vente lenge før de slipper inn på E16, og da forplanter køene seg oppover Bygdinvegen, i Fagernes sentrum eller ved utkjøringa fra Fagernes kjøpesenter.

«Amatørmessig». Det er hva Grethe Karin Hoviosen kaller trafikkavviklinga i Fagernes. Hun forteller til avisa at hun har opplevd full stopp i trafikken gjennom sentrum og over brua til Bygdinvegen. Hun peker på at Valdres-kommunene har satsa på turisme og utbygging, men at de da også må legge til rette for det gjennom god trafikkavvikling. Ordfører Knut Arne Fjelltun avviser at det vil være aktuelt å bremse utviklinga av Valdres og true med å bruke det som pressmiddel for å få løst trafikkproblemene gjennom Fagernes sentrum.

Som vi har skrevet om i artikler og meningsytringer her i avisa mange ganger; det trengs ei løsning for vegen gjennom Fagernes. Dessverre fant ikke Stortinget midler E16 gjennom Fagernes i juni da Nasjonal transportplan ble behandla. Sjøl om stortingsflertallet mener at omlegginga av E16 er «nede på en kostnad som tilsier at prosjektet må planlegges og gjennomføres», ble det ikke satt av konkrete midler.

Sverre Myrli, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Transportkomiteen, er en av de mange som har vært på Fagernes i sommer. Han la ut på Facebook et bilde av seg sjøl med trafikken bak. Det er svært bra for regionen at sentrale samferdselspolitikere er klare over hvor tungt trafikkert Fagernes er, men det holder ikke helt inn når de samme politikerne ikke klarer å finne konkrete midler i budsjettet.

Hadde veger og tunneler blitt bygd på politikerløfter og intensjoner, ville Fagernes Sør-Hande stått ferdig for lengst.