Jeg snakket for noen dager siden med et ektepar fra Nord-Norge som kjørte igjennom Valdres for første gang. og da med tilhørende overnatting på Fagernes. Som de sa «hadde vi visst hvor fin by Fagernes er, hadde vi kommet på besøk for lenge siden». Vi kommer helt sikkert tilbake, var deres klare melding. Det sier meg at det er gjort veldig mye riktig i Fagernes.

Fagernes er en flott by. Men, vi har et potensial og en mulighet til å utvikle Fagernes til så mye, mye mer.

Vi har to hovedutfordringer:

Vi har en europavei i sentrum, hovedveien mellom Oslo og Bergen, som deler byen vår i to. Tenk hvilke muligheter vi har til byutvikling den dagen vi får lagt E16 utenom sentrum. Hvilke muligheter dette ville gi for å utvikle sentrum med gatebutikker, fortauskafeer og leiligheter osv. Her må vi fortsatt bare stå på og jobbe for å få europaveien ut av sentrum. Vi gir oss aldri.

Vi har ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) flomutfordringer (200 års flom). Her må vi bare få til en endring i TEK 17 § 7–2 forskriften, en endring alle egentlig er enige i. Her vil det være store muligheter for byutvikling den dagen vi kan få tillatelse til å bygge garasjeanlegg i «såkalt flomsone», med næringsaktivitet og leiligheter i etasjene over. Det er lov å håpe ... Største utfordringen her ser ut til å være byråkratiet, men jeg lever fortsatt i håpet.

Byutvikling er sammensatt og utfordrende, hva er riktig utvikling nå og hva er riktig om 25 år? Det er vanskelig å spå fremtiden. Slik jeg ser det så har vi gjort mye riktig de senere år. Vi har bla. fått en fin gangakse ned mot Parken og fjorden (over gamle Esso-tomta. Vi er i ferd med å snu framsida av byen ned mot fjorden, og sammen med «nye» parken vil dette bli en fin attraksjon for både fastboende og tilreisende. Vi har allerede fått masse skryt for hvor fin parken er og blir.

Jeg er helt enig med Heidi Arnesen, jeg klarer ikke definere Fagenes med butikkdød. Ja, butikker kommer og går. Noen blir borte og nye kommer til. Dette er en del av den utviklingen vi ser i byer og tettsteder over alt. Fagernes og Leira kan heller aldri bli en by eller ett sentrum. Men de kan utfylle hverandre og gjøre oss enda mer attraktive her i Valdres.

Sammen er vi sterke.

Skal Fagernes bli en enda mer attraktiv by, så må vi ha boligutvikling i sentrum. Det er på gang nye prosjekter som vil tilføre regionsenteret leiligheter og nye bo muligheter. Vår viktigste oppgave nå og i fremtiden er å legge til rette og være positive til utvikling. Vi må skape bolyst og trivsel.

Les også

Butikkdøden i Fagernes sentrum

Skal vi greie å holde på befolkningen i Valdres og aller helst også øke den, ja, da må vi alle fremsnakke og være mer positive til alt det fine som er og skjer i Fagernes og i Valdres for øvrig. Jeg er helt sikker på at Fagernes vil være en fin by og et attraktivt regionsenter også i fremtiden.

Jeg vil ønske alle sammen hjertelig velkommen til Fagernes Byfest fra 1. september til 4. september.

Sammen er vi sterke og vi må se positivt på fremtiden.