Nå skal byggene etter Malerrull´n og Elkjøp på Fagernes rives

– Le­ve­ti­da for byg­get er over og det ser ikke så pent ut len­ger, sier sty­re­le­der for Kam­pen Eiendom AS, Arn­stein Gran­lie (62). Pla­ne­ne er å rive byg­get som tid­li­ge­re både har hu­set Fa­ger­nes Au­to­mo­bil­for­ret­ning og El­kjøp. Naboen i samme bygg, var Malerrull´n.