Brød­re­ne Tor (63) og Ter­je (64) Ma­gi­stad Berge vil sel­ge Fa­ger­nes Næ­rings­park. Pris­lapp: 35 millioner kroner

Brød­re­ne Tor (63) og Ter­je (64) Ma­gi­stad Berge fra Røn har lagt ut Fa­ger­nes Næ­rings­park til salgs for 35 mil­li­o­ner kro­ner. Even­ty­ret med næ­rings­par­ken star­tet på 1980-tal­let. – Det had­de vært vel­dig hyg­ge­lig om noen lo­ka­le kref­ter ville ut­vik­le det­te vi­de­re, sier Tor Berge til avi­sa Vald­res.