FAGERNES: Det har gått vel et år siden Frank Sulebakk i Rema Eiendomsutvikling kom til Fagernes og overtok nøklene til den tidligere brannstasjonen til Nord-Aurdal kommune. Her blir det høgst sannsynlig ny Rema 1000-butikk, slo han fast da. Planarbeidet er i gang, men det er en utfordring med vegen som går rundt eiendommen i sør og opp til det tidligere Elkjøp-bygget.

Norgesgruppen inn
For mens det er Kampen Eiendom med Arnstein Granlie som eier Elkjøp-bygget, så har Norgesgruppen Eiendom Innland AS nylig kjøpt seg inn med 49,35 prosent i dette selskapet.

Fra før eide også Norgesgruppen hele Fagernes Kjøpesenter, før dette ble solgt til Scala Retail Property. Men, for å gjøre det komplett; Norgesgruppen eier en halvpart i Scala Retail Property.

Med andre ord står de to matvaregigantene mot hverandre på Fagernes, med Rema som vil utvikle brannstasjonstomta og Norgesgruppen som vil utvikle Elkjøp-bygget. Eller, unngå å få en konkurrent i nærheten.

Vegstubben
Så til vegen som ligger mellom de to tomtene, men som ved et kartsøk hos Nord-Aurdal kommune, stopper opp i tomta til Rema Eiendomsutvikling.

– Her har Rema gått inn på vår eiendom, for det er en vegrett der, sier Arnstein Granlie i Kampen Eiendom.

– Vi ønsker å utvikle eiendommen vår med boliger og da må vi ha innkjøring fra Skifervegen og ikke fra E16. Vi er i dialog med Nord-Aurdal kommune om denne vegretten, sier Granlie.

Vil rive Elkjøp-bygget
Granlie ser for seg å rive det tidligere Elkjøp-bygget, som har forfalt vesentlig. Det er laget skisser for boliger, parkeringsplasser og grøntanlegg i området.

– Elkjøp-bygget går nok i bakken ja. Så har jeg fryktelig lyst til å komme i gang med noe, men nå venter vi på en tilbakemelding fra kommunen om den vegen, sier Granlie.

Skisser klare
Frank Sulebakk i Rema Eiendomsutvikling venter på skisser for sin matvarebutikk og ønsker også en raskere framdrift.

– Vi ser på tomta sin utforming og areal. For å få til en Rema 1000-butikk må vi ha parkering for kunder, funksjonell varelevering og søppelhåndtering på plass, sier Sulebakk.

Han bekrefter at det er en vegrett der og at det ikke er helt optimalt.

En planprosess
– Jeg tror de beste løsningene for tomtene finnes i et samarbeid mellom de to aktørene og kommunen. Planprosessene vil sikre at også alle andre interesser har anledning til å påvirke arealbruk og utforming. Vi har en god dialog med begge aktørene og ser fram til å få presentert konkrete forslag til reguleringsplaner, sier kommunalsjef i Nord-Aurdal, Jo Audun Øverby.

Han legger til at det for byen Fagernes er avgjørende å få realisert gode prosjekter på disse arealene, gjerne med en kombinasjon av detaljhandel og boliger.