Gå til sidens hovedinnhold

Fagernes inn i fremtiden!

Artikkelen er over 3 år gammel

Et gladeksempel: Da kommunen åpnet opp ned mot fjorden og utviklet ulike parkanlegg, skapte dette nytt liv i Fagernesparken, og interessen blant private aktører økte ved blant annet boligbygging ned mot fjorden.

Tirsdag 20.mars inviterer Nord-Aurdal kommune ca. 40 personer til en workshop på Fagernes hotell. Anledningen er at det skal utarbeides en gatebruksplan og fortetningsstudie for Fagernes sentrum. Dette planarbeidet ledes av et team på tre arkitekter fra Norconsult med lang erfaring innen by- og stedsutvikling.

- Fagernes trenger en ny sentrumsplan som kan føre regionsenteret inn i framtida, forteller ny prosjektleder for SATS, Kristi Westerbø. Gatebruksplanen og fortettingsstudien blir grunnlaget for en slik reguleringsplan. - Vi ønsker at Fagernes skal bli et enda mer attraktivt sted å bo. Vi ønsker at det skal bli enda mer attraktivt å videreutvikle og etablere den type næringsvirksomhet som hører til i et regionsenter. Og, vi ønsker at det skal være attraktivt å oppholde seg i et Fagernes med hyggelige byrom som kan stimulere til mer aktivitet og folkeliv.

- Resultatet av dette arbeidet er derfor svært viktig, og vil være førende for utviklingen av Fagernes som by de neste tiårene, fortsetter Westerbø. -Vi har vært heldige og fått tak i dyktige fagfolk, som kan dette med god byutvikling. Ved å kombinere denne fagkunnskapen med god lokalkunnskap, tror vi resultatet kan bli meget vellykket.

Hovedmålet med workshoppen er derfor å få inn så mange gode innspill som mulig, som kan hjelpe konsulentene med oppdraget.

Et av 14 tiltak

- Kommunen har invitert ca. 40 personer, som representerer et bredt spekter av aktører som til sammen vil kunne bidra med masse kunnskap inn i prosessen, sier Westerbø. SATS står for samordna areal og transportstrategi for Fagernes – Leira og er et 5-årig samarbeidsprosjekt mellom Nord-Aurdal kommune, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og det lokale næringslivet. Arbeidet med en gatebruksplan og fortetningsstudie er et av 14 tiltak som er satt opp i handlingsprogrammet for SATS. Norconsult, som har fått oppdraget, stiller med planarkitekt Sander Dekker, landskapsarkitekt Kristine Presterud og planarkitekt Maria Hatling. Selve workshoppen på Fagernes hotell vil bli ledet av Cecilie Jahr, som har spesialutdanning i innovasjon og prosessledelse.

Mye å glede seg til

Andre tiltak i SATS-prosjektet som planlegges gjennomført i 2018 er ferdigstillelse av gang- og sykkelveg ved Valdres storhall, utbedring av gangakse mellom sentrum og VLMS, videreutvikling av Fagernes park, fortau langs Jernbanevegen og tilretteleggingstiltak av Kongevegen mellom Leira og Fagernes. - Fagernes er en fantastisk by, og har mange gode kvaliteter ved seg som vi kan spille videre på. Samtidig er det så utrolig mange positive og engasjerte folk som ønsker å bidra i denne utviklingen.

-Jeg gleder meg veldig til å se hva vi sammen kan få til de neste årene, avslutter Westerbø, som nylig tok over prosjektlederstillingen i SATS, etter at planlegger Katrine Kammerud sluttet i Nord-Aurdal kommune i februar.

En aktuell problemstilling: Mye av Fagernes sentrum domineres av parkeringsplasser. Er det gunstig for byutviklingen at de beste arealene i byen brukes til parkering, eller kunne de ha blitt brukt til noe helt annet?

Kommentarer til denne saken