Gratis kurs om foreldrerollen

Når man er foreldre kan det ofte være tanker og spørsmål rundt foreldrerollen. Familiens Hus i Nord-Aurdal inviterer foreldre til å delta i gruppe der man sammen snakker om det å være foreldre.