Fant 6.000 år gammel steinalderboplass på Leirasanden

Artikkelen er over 1 år gammel

Nord-Aurdal kom­mu­ne skal leg­ge ny vann­led­ning på Leirasanden/Lagemarken, men må pent vente til ar­keo­lo­ge­ne har gjort job­ben sin. Stein­al­der­bo­plas­sen de er i ferd med å av­dek­ke er an­slått til å være minst 5.000–6.000 tu­sen år gam­mel.