VALDRES: Mandag fikk Norsk Seterkultur en veldig trivelig melding i posten; i konvolutten var det nemlig tildelingsbevis på kr 2355000,- fra Sparebankstiftelsen DNB.

– Dette er fantastisk! Nå kan vi legge enda mer arbeid i få flere barn og unge til seters, sier daglig leder Katharina Sparstad i en pressemelding.

Vil ha seterkultur på UNESCO

Midlene Norsk Seterkultur har fått skal gå til å arbeide med kartlegging, tilgjengeliggjøring og formidling. Videre skal pengene gå til å fremme seterkulturen mot barn og unge spesielt, og går inn i arbeidet med å søke om å føre seterkulturen på UNESCO sin liste for immateriell kulturarv.

Sparstad forteller at Norsk Seterkultur jobber for å se nye muligheter for seterkulturen i fremtiden.

– En viktig del arbeidet vårt er å se nye muligheter for seterkulturen i framtida. Da må vi selvsagt ha med oss barn og unge. Vi som har opplevd seterlivet vet hvor mye nyttig lærdom det kan gi. Her er det mye som kan kobles til pedagogiske metoder om mestring, inkludering, respekt og ansvar. Små og store oppgaver er like viktige, og alle kan ta del.

– Moderne begrep som bærekraft, sirkulærøkonomi, økologiske fotavtrykk blir konkrete, og resultatene håndfaste og synlige. Takket være den viktigste fornybare ressursen vi har, sola, og plantenes klorofyll, kommer dyra hjem fra utmarka med masse deilig setermelk igjen og igjen, hele sommeren», sier styreleder Siv Beate som jobber med kulturskole og fremmedspråklige resten av året.

Mye god læring

Katharina Sparstad har også hatt skolebesøk på setra de siste 15 somrene.

– På setra er det veldig mye god og viktig læring for alle. Når det nå blir færre setre må vi legge til rette for at flest mulig barn likevel får ta del i seterlivet. Med støtten fra Sparebankstiftelsen vil vi søke nye samarbeidsformer utvikle undervisningspakker og gjøre enklere å finne nærmeste besøksseter. Dette er arbeid vi ser fram til, sier Sparstad som også arbeider som kulturrådgiver Valdres Natur- og Kulturpark.

Hun retter også en stor takk til Andrea Viestad som blant annet har etablert Geitemyra matkultursenter for barn.

– Andreas er også genuint opptatt av seterkulturen, og det var han som inviterte oss inn til det første møte med Sparebankstiftelsen, avslutter Sparstad.