Gå til sidens hovedinnhold

Fare for at Rakfiskfestivalen må av­ly­sast Kul­tur­de­par­te­men­tet vil ik­kje gje kom­pen­sa­sjon til mat­fes­ti­va­lar

Det er na­sjo­na­le til­tak som hind­rar oss i å dri­ve Rakfiskfestivalen som van­leg. Då for­ven­tar vi at vi får støt­te­ord­nin­gar som tref­fer vår bran­sje godt, sei­er dag­leg lei­ar i Norsk Rakfiskfestival, Hå­vard Halvorsen.

For abonnenter