En av ti har opplevd sjikane på nett. Det kommer fram i en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Tallet er høgt – dessverre. Trakassering, hetsing, hatefulle ytringer, mobbing. Mange opplever å bli sjikanert i sosiale medier. Det kan være at en har ytra synspunkt i en brennheit debatt, at en har latt seg intervjue til lokalavisa eller en kan bli mobba i sosiale medium eller spill.

Blant de unge er det en enda høgere prosentdel som har opplevd netthets. To av ti i aldersgruppa 16–24 år melder om at de har opplevd netthets. Det kan være kommentarer på utseendet, hudfarge, kjønn, nedsettende karakteristikker om intelligens, eller utfrysing, nedvurdering og latterliggjøring. Blant anna. Fantasien til mennesker ser ut til å være nesten uendelig når det gjelder å sjikanere andre.

Enkeltpersoner skal sjølsagt ikke bli møtt med hets, trusler og hatefulle ytringer, verken på nett eller i andre sosiale sammenhenger. De blir skrevet eller sagt for å bryte ned, ikke for å bygge opp. Samtidig er netthetsing et større samfunnsproblem.

Av dem som i undersøkelsen har opplyst om at de har blitt hetsa på nett, opplyser fire av ti at de har blitt mer forsiktige med å si meninga si på nett. To av ti svarer at de har slutta helt å delta i diskusjoner på nett. Det betyr at svært mange har latt synspunktene sine innskrenkes for å unngå netthets. Flere oppgir også at en konsekvens er at de velger å debattere bare med meningsfeller.

Da er netthets et demokratisk problem. Det er ikke noe en «må finne seg i», om man «stikker nesa si fram i debatten». Vi kan også se i kommentarfelta på Facebook-sida til avisa Valdres at det noen ganger går hett for seg, spesielt i saker med stort engasjement.

Som avis har vi ansvar for en ryddig og ordentlig debatt, også på Facebook-sida vår. Vi følger tråder under postene, redigerer og – om nødvendig, sletter poster i trådene. Noen ganger glipper også vi, og vi tar gjerne mot meldinger fra lesere om det går over stokk og stein i debattrådene. Tidligere måtte man sette seg ned, skrive et innlegg og sende det i posten til ei avis. I dag er debatten bare et klikk unna, og en kan dele synspunkt umiddelbart, uten filter.

Kanskje er ukulturen på nett også et uttrykk for at debattklimaet generelt har blitt hardere. Når toppolitikere ikke sjekker fakta i saker før de uttaler seg og karakteriserer meningsmotstandere, er de dårlige rollemodeller for samfunnsdebatten generelt.