Færre giftet seg i kirken i Valdres i 2020 - men i Vestre var det bryllupsboom

Av

Totalt 108 personer ble smidd i Hymens lenker i Valdres i løpet av fjoråret. Dette er en nedgang fra året før, noe som står i stil med utviklingen ellers i landet. Men i Vestre Slidre var det bryllupsboom.