Vil redusere elg- og hjortebestanden med 50 prosent eller mer i fire valdreskommuner

Miljødirektoratet ønsker at kommunene i Nordfjellaregionen reduserer sine elg- og hjortebestander med 50 prosent eller mer i løpet av få år.