MARSTEINSHØGDA: Det skal være en feil på høyspentnettet, og det er spenningsløst på strekningen fra Veståsen til Syndin. Det jobbes med feilretting.

Valdres Energi Nett meldte også mandag morgen sine berørte abonnenter på Marsteinshøgda om planlagt strømstans en halvtimes tid, mellom 09:00 til 09:30, og årsaken til stansen var fordi et tre på linja skulle fjernes.