ØYSTRE SLIDRE: De to nye tilfellene som ble avdekket tirsdag er i tilknytning til Rogne skule. Per tirsdag kl. 13 har ingen ansatte ved skolene testet positivt.

Etter det kommunen nå kjenner til, er det altså snakk om fire sannsynlige smittetilfeller på Rogne skule i henholdsvis 2. og 6. trinn, samt ett smittetilfelle ved Lidar skule i 6. trinn.

Elevene i de berørte trinnene skal ikke møte på skolen resten av uka. Søsknene til disse elevene skal heller ikke møte på barne- eller ungdomsskole eller barnehage ut uka – og bør i størst grad holde seg hjemme denne uka, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Barneskolene i Øystre Slidre driftes på gult nivå fra onsdag 17. november og inntil videre. Gapahuken og kulturskolen stenges også for barneskoleelever og inntil videre.

Kommuneoverlege Arild Jacobsen oppfordrer barn i kommunen til minst mulig organisert aktivitet denne uka, frem til man får en bedre oversikt over smittesituasjonen.

Ved symptomer oppfordrer kommunen til å ta kontakt på koronatelefonen, tlf 480 33 587.