Fem lam og tre søyer drept av lynnedslag på Gilafjellet

Da bonde Stein R. Hålien skulle se til sauene sine på sommerbeite, fikk han et syn han nok sent vil glemme.