Gran Canaria – dit hundrevis av valdrisar reiser kvar vinter

Jamt, godt klima – innimellom 40–50 grader varmare enn i Valdres – er hovudårsaka til at særleg Puerto Rico-området på Gran Canaria har vorte fast reisemål for hundrevis av valdrisar kvar einaste vinter. "Valdres" har møtt veteranen Norvald Trandokken.