– Mitt eige hjarteinfarkt og kona si hjernebløding, lærte meg kva som er av størst verdi i livet

Hallgeir Opdal, Tyinkrysset, fødd 1957