Film­man­nen Kjell Eriksen: Vil job­be 50 pro­sent gra­tis i bulystprosjektet

Film­mann og kom­mu­ne­sty­re­rep­re­sen­tant for Tverr­po­li­tisk kom­mu­ne­lis­te, Kjell Eriksen, til­byr seg å job­be 50 pro­sent gra­tis i bulystprosjektet i Sør-Aurdal.