Fiskeslange: Det ble brukt slange rett fra bilen da 12.000 fisk skulle settes ut i Vinstre.
Fjellstyret

Sørger for fiskelykke

Fjellstyret i Øystre Slidre har de siste ukene satt ut nærmere femten tusen småfisk i ulike fjellvann i statsallmenningen. Settefisken har vært på en lang rundreise, i både ett og to år, før de slippes fri med sine artsfrender i det samme vassdraget som de kom fra.
Publisert