Kartlegger aure i Oppland med drone

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

I høst kartlegges de viktigste gyteelvene for storaure i Oppland ved hjelp av drone.

DEL

Det forteller Fylkesmannen i en nyhetsmelding.

Kartleggingen skal omfatte elver i Nordre Land, Søndre Land, Gran, Gjøvik, Østre Toten, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Lillehammer og Gausdal.

Det er Kjetil Rolseth som utfører arbeidet på oppdrag fra Norsk institutt for naturforskning, Vassdragsforbundet for Mjøsa og Fylkesmannen.

«Hensikten med registreringene er å få en god oversikt over tilstanden i gyteelvene og der vannføringen tillater det også forsøke å telle hvor stor gytebestanden av aure er. I den forbindelse er det gitt tillatelse til å fly drone over følgende naturreservater; Hundorp naturreservat, Dokkadeltaet naturreservat, Røykenvika fuglefredningsområde, Lågendeltaet naturreservat, Trettenstryka fuglefredningsområde og Totenvika naturreservat», opplyser Fylkesmannen.

Registreringene vil være et hjelpemiddel for å dokumentere tilstanden i elvene og avdekke hva som eventuelt bør innføres av tiltak. Inngrep i elvene kan ha skapt problemer for storauren.

Artikkeltags