Ny fiskeguide for Vestre Slidre statsallmenning

Fisking i Vestre Slidre: Anna Nesbakken på fisking. Nå er det laget en ny fiskeguide for Vestre Slidre.Foto: Svein Erik Ski

Fisking i Vestre Slidre: Anna Nesbakken på fisking. Nå er det laget en ny fiskeguide for Vestre Slidre.Foto: Svein Erik Ski

Artikkelen er over 3 år gammel

Vestre Slidre Jeger- og Fiskarlag og Vestre Slidre fjellstyre har i fellesskap utarbeidet en fiskeguide for alle vann og elver i Vestre Slidre statsallmenning. Fiskeguiden er utarbeidet for å bidra til økte fiske- og naturopplevelser. Guiden selges i butikker og på serveringssteder.

DEL

Vestre Slidre statsallmenning, består av mange store og små vatn, og mange bekker og elvestrekninger. I den nye guiden, som er på hele 72 sider, beskrives18 ulike vatn og 5 elvestrekninger. Området strekker seg fra Vasetvatnet i øst, Vang kommune i nordvest, Hemsedal kommune i sørvest og Nord-Aurdal kommune i sørøst.

Fiskeguide

Fiskeguiden er utarbeidet for å bidra til økte fiske- og naturopplevelser. Det er håp om at guiden kan være til glede og nytte både for fastboende, tilreisende og hytteturister. I tillegg til detaljert informasjon om det enkelte vatn og den enkelte elv med kart, tips om fiskemetoder m.v., inneholder guiden blant anna informasjon om fisket i tidligere tider, aktuelle fiskearter, aktuelle fiskemetoder, rensing og tilberedning av fisk, rasteplasser og båtutsettingsplasser.

Støtte

Utgivelsen er støttet økonomisk av Oppland fylkeskommune, Sparebankstiftelsen DNB, Fisking i Valdres, jeger- og fiskarlaget og fjellstyret i kommunen. Redaksjonen har bestått av Svein Erik Ski, Harald Ranum, Erle Frantzen og Finn Hesselberg. Arbeidet ble avsluttet i mai 2017.

Salg

Guiden selges for en rimelig penge i butikker og på serveringssteder. Det er en digital versjon tilgjengelig av fiskeguiden på nettsida på fjellstyret sin nettside.

Artikkeltags