Jan Erik Helleren gir seg som dirigent i Valdres. Nå blir det avskjedskonserter til helga

Fjellblom Mu­sikk­lag har av­skjeds­kon­sert for di­ri­gen­ten sin Jan Erik Hel­le­ren søn­dag, men al­le­re­de lør­dag di­ri­ge­rer Hel­le­ren Røn Mu­sikk­lag, som ar­ran­ge­rer Ok­to­ber­fest. Hel­le­ren har vært en på­dri­ver for mu­sikk­li­vet i Vald­res i over 25 år. Nå gir han seg og flyt­ter til Roms­da­len.