Fjelldestinasjonene krever kompensasjon for tvungen nedstenging

Tvungen nedstenging av så og si all aktivitet og i tillegg forbud mot overnatting på hytta i fjellet, har ført til at fjelldestinasjoner er blitt forvandla til spøkelseslandsbyer. Regjeringen presenterte 27. mars ei tiltakspakke, men den treffer dårlig de kriseramma bedriftene. Nå krever disse kompensasjon for tapt dekningsbidrag etter at de ble tvunget til å stenge 13. mars og ut vintersesongen på grunn av koronasituasjonen. Avisa har her forsøkt å sette fokus på konsekvensen for fjelldestiansjoene i vårt dalføre.