Fjellgrensenettverket til kommunene: – Det er behov for å sette en grense for hvor det ikke skal bygges nye hyttefelt

Fjellgrensenettverket i Valdres har sendt inn et innspill til kommunal planstrategi i Vang og Øystre Slidre. Der oppfordrer nettverket kommunene til å være bevisst sitt ansvar som fellesskapsforvalter.