Fjernvarmeprosjekt på Beitostølen får 11,5 millioner kroner i støtte

Fjernvarmeprosjektet Stølslie Biovarme på Beitostølen får tildelt nær 11,5 millioner kroner i støtte av Enova.

DEL

BEITOSTØLEN: – Vi opplever stor interesse for vårt støttetilbud til fjernvarme og fjernkjøling og fikk inn i alt 19 søknader til denne runden. De prosjektene som nådde opp i konkurransen om midlene er de som scorer best på våre to rangeringskriterier; kostnadseffektivitet og innovasjonsgrad, sier Gunnel Fottland, som er markedssjef for energisystem i Enova, i en pressemelding.

Fjernvarme i sentrum

Enova delte nylig ut 39 millioner kroner til fjernvarmeprosjekter rundt om i landet. Prosjektet som fikk mest støtte var Stølslie Biovarme på Beitostølen.

I underkant av 11,5 millioner Enova-kroner går til ny hovedfyrsentral og en overføringsledning som gjør det mulig å forsyne større deler av sentrum og områder rundt sentrum av Beitostølen med fjernvarme.

Kriterier

Enova ser først og fremst på hvordan fjernvarmeprosjektene bidrar til å redusere effektbehov, når foretaket avgjør hvilke prosjekt som skal få støtte. Innovasjon, i form av ny teknologi eller forretningsmodeller, er også et rangeringskriterium når søknader vurderes opp mot hverandre, skriver Enova på sine nettsider.

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillinga krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheta og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken