(Sogn Avis)

Skal du ut i trafikken fredag? Sjekk status her.

Fjellovergangar

Rv. 13 Vikafjellet: Stengt på grunn av uvêr. Ny vurdering klokka 18. Fare for ras.

Fv. 50 Hol - Aurland: Stengt på grunn av uvêr. Ny vurdering laurdag klokka 12.

Fv. 53 Tyin - Årdal: Ope for fri ferdsel.

Rv. 52 Hemsedalsfjellet: Ope for fri ferdsel.

E16 Filefjell: Open

Skred og trafikkdirigering

Fv. 5606 Ulvestad-Menes: Stengd grunna fare for snøras. Opnar ikkje før utpå dagen laurdag.

Fv. 5600 Arnafjord i Vik: Vegen er stengd på grunn av snøskred. Ny vurdering om opning fredag klokka 12.

FV. 5602 Feios i Vik: Fare for steinsprang. Vegen er stengd.

Fv. 5602 Lønes i Vik mellom Feios og Fresvik: Snøskred.

Fv. 5616 Haugen i Sogndal: Stengd i inntil ein halv time på grunn av vegarbeid mellom klokka 08 og 17.

Fv. 5625 Voldadalane i Aurland: Stengd i periode på to timar mellom klokka 08 og 17 på grunn av vegarbeid.

Fv. 5627 Sjukestova i Aurland: Vegarbeid.

Fv. 5637 Sørsidevegen i Luster mellom Skjolden og Urnes: Stengd på grunn av snøskred.

Fv. 5637 Almhol i Luster: Stengd på grunn av snøskred.

Fv. 5640 Indre Hafslo i Luster: Manuell dirigering.

Fv. 5641 Merkeskredatunnelen i Luster: Manuell dirigering.

Fv. 5633 Seimsdalstunnelen i Årdal: Vegen er stengd i korte periodar mellom klokka 06 og 18.

Frå klokka 18 til 00.15 er det kolonnekøyring. Kolonne fra Seimsdalen, tek med seg Tangen i retur 18:00 18:30 , 19:00, 19:30 20:00 , 22:15, 23:20 og 00:20. Kolonne frå Tangen 22:00 , 23:15 og 00:15

Nattestengt frå 00.15 til 06 kvar dag fram til 27. mars.

E16 Flenjatunnelen: Det pågår bilberging, men vegen er open for fri ferdsel.

Rv. 5 Håbakken i Lærdal: Lysregulering på grunn av vegarbeid mellom klokka 07 og 19.

Rv. 5 Kongsteiggrovi i Sogndal: Vegarbeid mellom klokka 07 og 22. Ventetid i inntil 15 minutt.

Rv. 13 Bondeviki i Sogndal: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Stengd i inntil 15 minutt.

Fv. 50 Stonndalen i Aurland: Snøskred.

Fv. 53 Kolnostunnelen i Årdal: Fartsgrense 50 km/t på grunn av vegarbeid i perioden mellom klokka 08 og 15.

Fv. 53 Steiggjetunnelen - Naustbukttunnelen i Årdal: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Arbeid i ein av tunnelane om gangen. Inntil 15 minutt ventetid.