UP sto denne gangen plassert ved 60-sonen på E16 ved Kalplassen like sør for Leira.

Det ble her utstedt ni forenklede forelegg for fart. To forelegg ble utstedt for mobilbruk.

Høyeste målte hastighet var 79 kilometer i timen.