Flere strømbrudd og feil de siste dagene

Valdres Energi Nett har hatt flere feil på strømnettet de siste dagene. Spesielt hektisk var det mandag kveld og natt, og problemene fortsatte utover tirsdagen.