VESTRE SLIDRE: – Det er gått befaring langs linjer mellom Lomen og Neste på vestsida. Det blir strømstans utover ettermiddagen for å rydde unna flere trær som ligger nær linja grunnet snølast. Det blir korte strømstanser uten nærmere varsling.

Det opplyser Valdres Energi Nett i en melding er sendt ut til berørte kunder.