Varsler nær dobling i antall dager med kraftig nedbør i vår region

Av

I nær fremtid vil både mer tørke, kraftig nedbør og skred true bebodde strøk. Røde Kors er bekymret for at flere liv vil gå tapt.