Fly­plassje­fen kan sluk­ke og låse når han går

Artikkelen er over 1 år gammel

Fa­ger­nes luft­havn Lei­rin ble åp­net med brask og bram i 1987. Nå er se­ni­or­råd­gi­ver Ken­neth Nilsen (63) den siste an­sat­te fra Avi­nor og kan gå av med pen­sjon. I 2021 er det de­fi­ni­tivt slutt.