70 år sidan fallskjermhoppar forulykka framfor 3.000 tilskodarar på Fagernes. Alfred Døvre var der og hugsar det vel

Av

Søndag 27. mars 1949 var det eit flystemne på Fagernes. Eit stemne som skulle få eit tragisk utfall ved at ein fallskjermhoppar forulykka. Framleis lever mange som hugsar hendinga.