Skal Øystre Slidre bevilge nye tre mill. til "Flye 1389"?

Servicebygg på Flye: Saka skal opp i kommunestyremøtet torsdag. Fra tidligere har Øystre Slidre kommune bevilget tre millioner kroner i spleiselaget, pluss én million kroner i framføring av strømkabel.

Servicebygg på Flye: Saka skal opp i kommunestyremøtet torsdag. Fra tidligere har Øystre Slidre kommune bevilget tre millioner kroner i spleiselaget, pluss én million kroner i framføring av strømkabel. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Saka skal opp i kommunestyremøtet torsdag. Fra tidligere har Øystre Slidre kommune bevilget tre millioner kroner i spleiselaget, pluss én million kroner i framføring av strømkabel. Opprinnelig hadde byggeprosjektet ei kostnadsramme på 24,5 millioner kroner, som har gått langt over budsjettrammene allerede før spaden er satt i jorda.

DEL

Vi leser av Oppland fylkeskommune sin saksutredning: "Det som starta som et enkelt turistveganlegg med rast og toalett vegg-i-vegg med vandrerheimen, utvikla seg over tid til et større hotellanlegg med mange aktører inne i bildet".

Ingen ville bygge

Prosjektet "Flye 1389" ble lagt ut i Doffin i 2017 uten respons fra entreprenørmarkedet. Etter det avisa Valdres er kjent med, så gjorde den korte sommersesongen det vanskelig å få reist bygget tidsnok.

"Det ble da sett nærmere på om materialbruk og justering av detaljer kunne gi innsparinger. Et byggherreoverslag 15/10 viste at dette dessverre ikke var tilfelle da prisnivået på alle poster måtte justeres som følge av bedre kjennskap til markedet. Samarbeidsavtalen baserte seg på en kostnadsramme på 29,5 mill.kr.

Med forventa totalkostnad på 58 mill.kr. betyr det at man mangler 28 mill.kr. for å få gjennomført prosjektet", står det i saksutredninga." Dermed er nå prosjektet redusert til noe som er vesentlig mindre.

Har brukt 8,5 mill. til planlegging

"Av den avtalte summen på 29,5 mill.kr er det så langt nytta 17,5 mill.kr. til framføring av strøm (5 mill.kr), grunnerverv, rivning og rydding (4 mill.kr.) og mange runder med planlegging i krevende prosesser, der det siste konseptet ble detaljert helt fram til et byggbart prosjekt (8,5 mill.kr.)", leser vi i sakspapirene.

Bare 22 sitteplasser

Torsdag skal altså de 21 folkevalgte i Øystre Slidre vurdere om de skal bidra ytterligere med tre millioner kroner til et bygg som ikke engang kan ta imot en busslast med passasjerer. Det er nå planlagt en kafé med utsikt, som har 22 sitteplasser ved bord og 16 benkeplasser langs sidene.

Til OA uttaler adm.dir. i Beitostølen Resort, Atle Hovi, at det kan virke mot sin hensikt om det kommer en full buss med passasjerer og at ikke alle får plass inne i bygget.

Trenger ytterligere 15, 5 mill.

"I tillegg til de 12 mill.kr. som står til rest i samarbeidsavtalen mellom Øystre Slidre, Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen må det til ei ytterligere finansiering i størrelsesorden 15,5 mill.kr. med slik fordeling:

50 % Statens vegvesen med 8 mill.kr, 30 % Oppland fylkeskommune med 4,5 mill.kr og 20 % Øystre Slidre kommune med 3 mill.kr", leser vi.

Statens vegvesen får kritikk

Rådmann Øivind Langseth skriver i sin vurdering følgende: "Rådmannen er ikke tilfreds med Statens vegvesen sin håndtering av framdrift og vist gjennomføringsevne, og forventer en mer nøktern og målrettet styring framover. Dette er meddelt i felles møte, med sterkt støtte både fra Vågå kommune og Oppland fylkeskommune."

Realisere eller skrinlegge?

"Rådmannen mener det er bedre med en tilleggsbevilgning for å realisere dette prosjektet, enn å komme i en situasjon der man må stoppe i denne delen av fasen. Rådmannen forutsetter at konkurransegrunnlaget legges ut umiddelbart og entreprisen avklares innenfor nye økonomiske rammer, og at prosjektet skal gjennomføres og avsluttes i tråd med rammen", legger rådmannen til.

Artikkeltags