ØYST­RE SLIDRE: Da ut­ryk­nings­po­li­ti­et lør­dag av­holdt tra­fikk­kon­troll på fyl­kes­veg 51, fikk fire fø­re­re ut­stedt forenklede fore­legg for brudd på fartsgrensen på ste­det.

En fø­rer ble også an­meldt, og fikk sitt fø­rer­kort be­slag­lagt for det sam­me. Det opp­ly­ser Po­li­ti­et i Inn­lan­det på Twit­ter.

Hø­ges­te has­tig­het ble målt til 93 km/t i 60-sone.