Fagernes: – Jeg har brukt en del tid den første uka på å besøke de ulike virksomheten og bli kjent med menneskene som jobber der, fortalte Martin Sæbu, som har tatt over som kommunedirektør i Nord-Aurdal. Vebjørn Johansen er også på plass, i stillingen som kommunalsjef helse og omsorg.

Krevende tid

Ordfører Knut Arne Fjelltun sier at det har vært en krevende tid, med en mangelfull ledergruppe den siste tiden. Han er glad for at ledergruppa nå er fulltallig.

– Jeg vil rette en ekstra takk til Åge Sandsengen som har vært konstituert kommunedirektør, samtidig som han har fungert som kommunalsjef. Det har vært utfordrende og hektisk for deg. Jeg vet du har lagt ned en stor innsats og vil gjerne rette en stor takk til deg.

Kontroll

Martin Sæbu informerte innledningsvis om smittesituasjonen i kommune.

– Det var fem smittetilfeller i Nord-Aurdal i forrige uke, som hadde ganske store ringvirkninger. Dette har vi nå god kontroll på. De fleste er ute av isolasjon og karantene.

Les:

Saker som skal behandles

Kommunestyre-representantene skal behandle følgende saker i dag:

  • Vegnettsplan for Innlandet – høring
  • Felleskjøpet Breiset – Sluttbehandling
  • Handlingsprogram for fylkesveger i Innlandet – høring
  • Valg av styret for Norsk ressurssenter klassisk musikk Nord-Aurdal
  • Etablering av helsefellesskap i Innlandet
  • Samlesak for delegerte saker

Du kan følge møtet live her.