Nå blir det mer til utbygging av bredbånd, mer rassikring av veier, samt mer til politi, domstoler og sjukehus. Kommunene får samla nesten 2,5 mrd. kr mer enn den Høyreleda-regjeringa foreslo, for å sikre tjenester nær folk.

Nå stopper sentralisering og overstyring, som var regjeringa sin hestekur uansett problem. Vi gir heller mer tid og tillit til fagfolk i førstelinja. Arbeid med tillitsreform og flere lærere og sjukepleiere er blant oppgavene ny regjering ivrer etter å komme i gang med.

Folket bad tydelig om ny kurs ved valget i høst, med historisk godt valgresultat til Senterpartiet. Det fikk blant annet landbruket raskt merke. Høyre-regjeringa gikk ikke i gang med forhandlinger med landbruket, mens Senterpartiets Sandra Borch ikke brukte lang tid på å få en enighet med landbruket om ekstra tiltak for å bøte på problemene næringa stod i.

I statsbudsjettet for 2022 kommer nesten 1 mrd. kr ekstra til landbruket, takket være ny regjering. Tiltak for skogbruket etter alvorlig vindfall blir vurdert. I tillegg er det verdt å nevne at rovviltforvaltninga har blitt langt bedre alt nå, og beitedyra går en tryggere beitesommer i møte.

Kritikerne mener skatt og avgift er der vi finner penger til å gjøre nye satsinger. Sannheten er at 82 prosent av Norges befolkning får lavere eller lik skatt i 2022 som i år. Ny regjering kutter dessuten elavgifta i januar, februar og mars til et nivå som vi ikke har hatt sia midten av 90-tallet, justert for prisvekst. Samtidig ser Senterpartiet at strømregninga er dyr både for folk og virksomheter, og vil vurdere tiltak fortløpende gjennom vinteren. Folk skal bli sett i hele landet.