Gå til sidens hovedinnhold

Folk vil kom­me til Fa­ger­nes før­s­te hel­gen i no­vem­ber uan­sett - viktig at alt fore­går i or­ga­ni­ser­te og kon­trol­ler­te for­mer

Rakfiskgeneral Hå­vard Halvorsen for­tel­ler at planleggingen av høs­tens Rakfiskfestival fort­set­ter, men at det er van­ske­lig å be­stem­me fes­ti­va­lens skjeb­ne før det kom­mer nye ret­nings­lin­jer 1. sep­tem­ber. 

For abonnenter