FV 2474 går fra Flatødegard til Lundemo-krysset, og er nå planlagt utbedret i 2022–2023. Dette er hovedveien gjennom Etnedal. Med den summen som er tiltenkt brukt så blir ikke dette brukbart. 11,5 millioner holder ikke for og få en brukbar vei. Det er ikke planlagt noen utvidelse av vei bredde, det må til min 6,5 meter dekkebredde for større kjøretøy kan passere hverandre og utretting av svinger, da det er veldig uoversiktlig flere plasser.

Veien må rettes ut fra Lundemo-krysset og til Fossheim-brua. På sørsiden av brua må den også rettes og breddes. Slik det er i dag så er bare plass til at to små biler kan møtes.

Det må til omfattende masseutskiftinger av stikkrenner og utretting av uoversiktlige svinger. Det har vært flere ulykker med større kjøretøy på denne strekningen. Med nytt dekke på denne veien uten utvidelse av bredde, så vil den bli enda mer trafikkfarlig. Fartsgrensen er 80 km/t på denne strekningen, og blir det jamt dekke, så vil farten gå mye opp. Og ulykker vil skje, vi vet hvordan det er å møte større kjøretøy på denne strekningen.

Så dårlig hovedvei gjennom Etnedal kan vi ikke ha. Den er også hovedveien til Fagernes, Leira og så videre. Det var alltid planen at veien skulle fortsette med 6,5 meter dekkebredde fra grensa i Steinsetbygda til Flatødegard. Nå må det bygges en vei som er for framtiden. Dette er rett og slett en 70-talls vei.

Når vi ser på den utbedringen som ble gjort på FV 2442 fra Lundemo-krysset til Brenn bru, så er dette ikke brukbar. Det er altfor smalt mange plasser til at personbiler kan møtes.

Det er vel samme utbedring som er tenkt på FV 2474. Her må et samlet kommune styre vise styrke og forlange en bedre utbedring, ellers går toget nå på smale skinner for kanskje de neste 30 årene. Det hemmer også all utvikling her Nord i Etnedal, og hvis du forteller noen hvor du kommer fra. så sier de «er det der det er så dårlig vei». Mange sier «der kjører jeg aldri igjen».

Veien er beryktet langt utenfor Etnedal. Det er mindre fylkesveier her i Valdres som har mye større bredde, jeg kan nevne fylkesveiene 2490 og 2476 som ligger i Østre og Vestre Slidre. Såpass må vi ha i Etnedal, og. Det er også mye hyttetrafikk og en god del gjennomgangstrafikk her. Nå må fylket ta grep og bygge en god vei, så vi slipper hoppe å sprette helt til Fagernes og Leira.