– For meg er det å være i Valdres, selve eksemplifiseringa av det gode liv

Omgivelsene på hytta forsterker leseopplevelsen for Irene Aarset Jansson (40).