Forlenget stenging på Fv 33 Tonsåsen - i hvert fall ut oktober måned

NESTEN KLARE: Karene fra Contexo drev med forberedelser til gjenåpningen da avisa var på Tonsåstoppen ved 1130-tida den 5. juli.

NESTEN KLARE: Karene fra Contexo drev med forberedelser til gjenåpningen da avisa var på Tonsåstoppen ved 1130-tida den 5. juli.

Artikkelen er over 1 år gammel

Anleggsarbeidet på nederste del av prosjektet på fylkesveg 33 mellom Skardtjednet og Tonsvatnet er ikke kommet langt nok til at vegen kan gjenåpnes 11. oktober, som tidligere planlagt. Statens vegvesen vil ha ekstra vinterberedskap på omkjøringsvegen om Bruflat så lenge fylkesveg 33 er stengt.

DEL

TONSÅSEN: Arbeidet med å bygge ut fylkesveg 33 på en 10 km lang strekning midt på Tonsåsen og på en 1 km lang strekning ved Bjørgo er krevende, fordi vegen er smal, med bratt sideterreng. Det er vanskelig å komme til for anleggsmaskinene når trafikken skal gå gjennom anleggsområdet. Statens vegvesen ga derfor entreprenøren mulighet til å stenge deler av vegen i visse perioder for å kunne jobbe effektivt og trygt.

To stengeperioder

Den øverste delen av strekningen som bygges ut var stengt fra slutten av april til 5. juli, med omkjøring om Bagn. Den 12. august ble den nederste delen stengt ved Høljerast, med omkjøring om Bruflat på fylkesvegene 251 og 2444 (tidligere fv. 219). Planen var å åpne denne strekningen mellom Høljerast og Sanatoriesvingen igjen 11. oktober, men det er ikke mulig.

– Det har vært mer arbeid enn først anslått med å skifte ut dårlige masser i vegen, sier prosjektleder Vidar Øfstaas i Statens vegvesen. – Entreprenøren trenger mer tid til å jobbe med den nederste anleggsstrekningen. Det er vanskelig å si når vegen kan åpnes for trafikk, men slik det ser ut nå, blir den i hvert fall stengt ut oktober måned.

Ekstra tiltak på vinterføre

Omkjøring for den delen av fv. 33 som er stengt nå, er på fv. 251 Høljerast – Bruflat og fv. 2444 Bruflat – Sanatoriesvingen. Disse fylkesvegene blir til vanlig ikke så hyppig brøytet, saltet og strødd som fv. 33. Ettersom det nå blir ekstra stor trafikk på de mindre fylkesvegene i Etnedal, i ei tid på året da det normalt blir vinterføre, vil Vegvesenet sette inn tiltak.

Oppland fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.

– Det er særlig fylkesvegen mellom Bruflat og Tonsåsen som kan bli utfordrende, ettersom den er bratt og svingete, sier Øfstaas. -

– Vi vil derfor ha nøye tilsyn med denne vegen mens den blir brukt som omkjøringsveg. Vi vil brøyte og salte begge omkjøringsvegene som vi ellers gjør på fylkesveg 33. Hvis det kommer store snømengder slik at vogntogene kan få problemer, vil vi stoppe og dirigere trafikken.

Hele vegen ferdig til sommeren

Hele prosjektet på Tonsåsen og Bjørgo skal være ferdig til 1. juli neste år. Den øverste parsellen på Tonsåsen er bygget nesten ferdig i bredden, selv om en del arbeid i sideterrenget gjenstår der. Vegvesenet og entreprenøren har som mål å få asfaltert og åpnet også den nederste parsellen før jul, selv om framdriften har blitt forsinket.

Ny fylkesveg 33 på Tonsåsen og Bjørgo er kostnadsberegnet til ca. 280 millioner kroner. Oppland fylkeskommune har bevilget halvparten av dette, mens resten skal betales gjennom bompenger. Når prosjektet er ferdig, vil fv. 33 ha god standard på hele strekningen gjennom Etnedal og Nord-Aurdal. Prosjektet går også ut på å samle avkjørsler i hytteområdene, gi mer trafikksikker veg for gående og syklende, og flere grunneiere får utført støytiltak på eiendommene sine.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken