Former egen identitet i farger

– Det er gøy og spennende. Vi har stor frihet, selv om vi arbeider med faste former.